Balandlik mintaqalanishi qonuniyati

Balandlik mintaqalanishi –  tog‘larning  etagidan suvayirg‘ich  tomon  tabiatning  qonuniy  o‘zgarib  borishi.   ...

Yozuvsiz xaritalar bilan ishlash

Yozuvsiz xaritalar bilan ishlashga o`qituvchi o`quvchilarni dastlabki geografiya darsidan o`rgatib borishi zarur. ...

Geotoponimika

Qayum Bahromov tomonidan tayyorlangan "Geotoponimika" nomli izohli lug`at kitobi "Shahzod print" xususiy bosmaxonasi tomonidan chop etildi.  ...